10 zalet nieruchomości

O nieruchomościach można mówić godzinami, jednak jeśli mielibyśmy wymienić 10 konkretnych, najważniejszych naszym zdaniem ich zalet, to byłyby one następujące:

 1. MOŻLIWOŚĆ LOKOWANIA DOWOLNYCH KWOT
  Raczej nie ma na świecie prywatnego majątku, który byłby za duży, by w całości ulokować go w nieruchomościach. Z drugiej strony, mieszkania w mniejszych miejscowościach kosztują mniej niż 100 tys. zł. A dodatkowo, zawsze można dokonać inwestycji grupowej i połączyć kapitał kilku osób. 
 2. FIZYCZNY MAJĄTEK O CHARAKTERZE ANTYINFLACYJNYM
  Nie zdarza się, aby inflacja rosła, a ceny nieruchomości malały. Wynika to z makroekonomicznych mechanizmów, jednak najważniejsze jest to, że gotówka skonwertowana na nieruchomość, nie będzie traciła na wartości w dłuższym terminie.
 3. WYSOKI POTENCJAŁ MARŻOWY
  Marże w branży deweloperskiej nie są małe. Próg wejścia dla nowych podmiotów jest wysoki, więc konkurencja nie jest bardzo duża, a poza tym charakter działalności jest prestiżowy oraz popyt na rynku bardzo duży. Na rynku fliperskim konkurencja jest obecnie bardzo duża i próg wejścia niższy, ale popyt ogromny.
 4. BRAK MOŻLIWOŚCI KRADZIEŻY/ ZGUBIENIA
  Faktycznie, zdarza się, że ciężarówkami przewożone są całe domy, ale to nie są murowane, solidne nieruchomości przytwierdzone do podłoża fundamentami, tylko mobilne domy stworzone z lżejszych i mniej odpornych materiałów. Jeśli chodzi natomiast o grunty- do tej pory jeszcze nie odnotowano chyba ich fizycznej kradzieży;).
 5. MINIMALNE RYZYKO ZNISZCZENIA
  Nie dość, że ciężko jest zniszczyć solidną nieruchomość, to jeszcze można ją od tego ryzyka bez problemu ubezpieczyć. 
 6. MOŻLIWOŚĆ GENEROWANIA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  Osiąganie dochodów z wynajmu jest bardzo popularną metodą zarabiania. Mimo, że działalność ta narażona jest na wiele pułapek, to co do zasady jest to ogromna zaleta nieruchomości.
 7. AKTYWO POWSZECHNIE POŻĄDANE
  Każdy potrzebuje gdzieś mieszkać i każdy potrzebuje czuć się bezpiecznie. To sprawia, że nieruchomości (budynki) zawsze były, są i będą pożądane. A jeśli chodzi o grunty, to kto nie chciałby posiadać na własność choćby kawałka naszej Ziemi?:)
 8. UNIKALNOŚĆ KAŻDEJ NIERUCHOMOŚCI
  Nie ma dwóch takich samych nieruchomości. Nawet jeśli ich parametry są identyczne, to leżą one w różnych lokalizacjach. Czyni to każdą nieruchomość prawdziwie unikalną.
 9. WZROST WARTOŚCI W DŁUGIM TERMINIE
  Nie było w historii Polski okresu 15-letniego, w którym nieruchomości nie zyskałyby na wartości. Po drodze  mogą wydarzyć się na rynku różne korekty cen, lub nawet kryzysy, ale historia pokazuje, że w długim terminie wartość nieruchomości zawsze rośnie.
 10. MOŻLIWOŚĆ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ (HIPOTEKA)
  Jeśli nie chcemy pozbywać się nieruchomości, a potrzebujemy dodatkowej gotówki, możemy skorzystać z tego, że banki uwielbiają nieruchomości i możemy wziąć pożyczkę hipoteczną, nawet na dowolny cel. Bank zostanie wpisany na hipotekę, ale po spłacie zobowiązania, nieruchomość będzie już „czysta”. A dlaczego bankierzy uwielbiają nieruchomości? Ponieważ oni też znają ich powyższe 9 zalet:).