Czy inwestowanie z nami jest rzeczywiście w pełni pasywne?

Naszą misją jest umożliwienie naszym Klientom dokonywania zyskownych transakcji w sposób szybki, wygodny i bezpieczny, dlatego bierzemy na siebie praktycznie cały proces inwestycyjny, angażując Inwestorów tylko w sprawy formalne, takie jak podpisanie umowy, wizyta u notariusza itp. 

Po naszej stronie jest wyszukiwanie okazji inwestycyjnych oraz ich dogłębna weryfikacja. Następnie przygotowujemy wszelkie dokumenty i formalności niezbędne do bezpiecznego zawarcia transakcji. Kolejnym etapem jest kontrola nad przebiegiem inwestycji, a po jej zakończeniu pomagamy również Klientom rozliczyć się z Urzędem Skarbowym.

Rola Inwestora ogranicza się do zaakceptowania konkretnej oferty zaprezentowanej w ramach naszej platformy oraz do podpisania przygotowanych dokumentów. Dlatego inwestowanie z nami jest procesem pasywnym i praktycznie bezobsługowym po stronie Klienta.