Dlaczego w nieruchomościach wybraliśmy tylko flipy i deweloperkę?

Istnieje bardzo wiele metod zarabiania na nieruchomościach. Dla nas jednak, najważniejsze jest to, żeby Inwestor zarabiał  bezpiecznie, pasywnie i w krótkim horyzoncie czasowym oraz aby stopa zwrotu z inwestycji była atrakcyjna. Te kryteria spełniają tylko dwa rodzaje działalności na rynku nieruchomości- flipy oraz działalność deweloperska. 

Deweloperka jest niejako działalnością produkcyjną- produkowane są nieruchomości, których wcześniej nie było. Produkt jest sprzedawany, a producent (deweloper) osiąga przychód oraz docelowo-zysk. Flipowanie natomiast polega na kupnie nieruchomości oraz dalszej sprzedaży z zyskiem, najczęściej poprzedzonej remontem/ odświeżeniem. W ostatnich latach rynek nieruchomości w Polsce bardzo się rozwinął, a w raz z rozwojem pojawiło się na rynku bardzo wielu profesjonalistów. 

Zarówno profesjonalni fliperzy, jak i deweloperzy, działają w każdej części Polski, a ich działalność jest bardzo kapitałochłonna. Dlatego pozyskanie kapitału od indywidualnych Inwestorów jest dla nich bardzo ciekawą alternatywą, szczególnie w kontekście kredytu bankowego, który obwarowany jest niezliczoną liczbą analiz, dokumentów i formalności, a dodatkowo jest procesem długotrwałym. Biorąc pod uwagę, że kapitał Inwestorów jest zabezpieczony bezpośrednio na nieruchomościach, okazuje się, że możemy doprowadzić do sytuacji win-win, gdzie obie strony efektywnie osiągają swoje cele.