Kiedy wybrać nieruchomości, a kiedy klejnoty jako przedmiot inwestycji?

Rekomendujemy dywersyfikację w zakresie inwestowania w oparciu o nieruchomości oraz klejnoty. Każdy Inwestor samodzielnie musi podjąć decyzję o ulokowaniu konkretnych kwot w konkretne DEALe, z naszej strony jedynym ograniczeniem są minimalne progi kwotowe: 20 tys. PLN w przypadku klejnotów oraz 100 tys. PLN przy inwestycjach nieruchomościowych.

Kryteria wyboru mogą być różne, np. podatkowe, formalne, emocjonalne lub osobiste i w przypadku każdego Inwestora muszą być rozpatrywane indywidualnie. Ze swojej strony, chętnie podpowiemy optymalne rozwiązanie uwzględniając potrzeby i preferencje każdego Klienta.