Pożyczka lub własność- nasze metody zabezpieczania transakcji.

Stosujemy dwie metody zabezpieczania kapitału Inwestorów przy transakcjach nieruchomościowych. Pierwsza, to pożyczka. Inwestor udziela pożyczki Oferentowi (fliperowi lub deweloperowi), której zabezpieczeniem jest hipoteka, ustanowiona u notariusza aktem notarialnym i potwierdzona stosownym wpisem w dziale IV Księgi Wieczystej. Zysk Inwestora wynika w tym przypadku bezpośrednio z treści umowy pożyczki. Druga metoda to własność. Inwestor zakupuje daną nieruchomość (sam lub razem z innymi Inwestorami), a w końcowym etapie, sprzedaje ją z zyskiem- przez cały okres realizacji transakcji jest więc on właścicielem nieruchomości. Zysk w tym przypadku reguluje umowa inwestycyjna zawarta pomiędzy Oferentem, a Inwestorem. 

Oba podejścia pozwalają Inwestorom spać spokojnie i gwarantują bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału, a wybór odpowiedniej metody zależy od konkretnego przypadku. Różnice występują w kwestiach formalnych, podatkowych i operacyjnych, a zależą najczęściej od indywidualnych ustaleń pomiędzy stronami. Jako kancelaria, ze strony formalnej przygotowujemy wszelkie potrzebne umowy oraz doradzamy optymalne rozwiązania, a także pomagamy w rozliczeniach podatkowych. 

W przypadku klejnotów, Inwestor nabywa od producenta wcześniej zaproponowane wyroby jubilerskie oraz przechowuje je we własnym zakresie będąc nie tylko właścicielem, ale również realnym posiadaczem. Następnie na mocy podpisanej z producentem umowy komisowej, klejnoty są wystawiane na sprzedaż i zbywane po cenie nie niższej, niż ta ustalona w umowie komisowej. Takie rozwiązanie gwarantuje Inwestorowi pełne bezpieczeństwo, a także pasywność inwestycji. Formalnościami oczywiście zajmujemy się my.