10 zalet klejnotów

1. MOŻLIWOŚĆ LOKOWANIA DOWOLNYCH KWOT

Klejnoty charakteryzują się niesamowitą wręcz kompresją majątku- jeden karat (czyli 0,2 grama) potrafi kosztować 70 tys. zł. W dłoni można więc trzymać setki milionów złotych…

2. FIZYCZNY MAJĄTEK O CHARAKTERZE ANTYINFLACYJNYM

Im bardziej pieniądz traci na wartości, czyli im większa jest inflacja, tym ludzie bardziej interesują się aktywami fizycznymi, niepapierowymi. Z tego powodu metale i kamienie szlachetne nabierają wtedy na wartości, stając się dobrem antyinflacyjnym.

3. BRAK CYKLU KONIUNKTURALNEGO 

Ceny klejnotów nie zależą w sposób znaczący od zachowania poszczególnych gospodarek, nie poddają się tzw. cyklom koniunkturalnym.

4. BEZKOSZTOWE UTRZYMANIE

Posiadanie klejnotów nie wymaga ponoszenia praktycznie żadnych kosztów. Jedynie przechowywanie w bezpiecznym miejscu podlegające opłacie, może być czynnikiem kosztogennym. 

5. BEZOBSŁUGOWE UTRZYMANIE

Klejnotów nie trzeba jakkolwiek obsługiwać- sprzątać, kosić, konserwować. Nie trzeba płacić podatków ani żadnych innych opłat z tytułu posiadania. Nie trzeba dokonywać przeglądów okresowych, audytów, remanentów itp. Posiadanie ich jest zupełnie nieangażujące.

6. NIEEWIDENCJONOWANE SYSTEMOWO

Nie istnieje żadna centralna baza klejnotów, ich właściciele również nie widnieją w żadnych rejestrach, ani dedykowanych systemach. 

7. WYSOKI POZIOM DYSKRECJI I POUFNOŚCI

Nikt nie musi wiedzieć, że dana osoba posiada klejnot lub nawet całą kolekcję. Niewielkie rozmiary, mobilność oraz brak ewidencji sprawiają, że są to aktywa bardzo poufne, wręcz intymne. Bez wyraźnej woli właściciela, nikt może się nie dowiedzieć o fakcie posiadania przez niego klejnotów.

8. AKTYWO MOBILNE GLOBALNIE

Klejnoty są małe, lekkie, a do tego można je w pełni legalnie przewozić pomiędzy państwami na całym świecie. W skrajnych sytuacjach możliwe jest więc zabranie całego swojego majątku w dowolne miejsce na Ziemi. 

9. AKTYWO ZBYWALNE GLOBALNIE

Posiadanie, to jedno. Ale równie ważna jest możliwość zamiany fizycznego dobra na gotówkę. Klejnoty są pożądane pod wszystkimi szerokościami geograficznymi, a jeden, ogólnie obowiązujący cennik metali i kamieni szlachetnych pozwala na zbycie danego towaru po cenie rynkowej, bez strat finansowych.

10. WYSOKI POTENCJAŁ MARŻOWY

Jeśli kamień szlachetny kosztuje np. 3000 zł, a metal szlachetny 2000 zł, to sprzedając je osobno można uzyskać 5000 zł przychodu. Jeśli natomiast z tego kamienia i z tego metalu stworzymy piękny klejnot, może się okazać, że nie będzie problemem uzyskanie np. 8000 tys. zł. Przy odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu, handel klejnotami może być bardzo zyskowny.