Na czym polega nasza metodologia DEAL Veri-5?

Dla naszych Klientów wybieramy tylko najlepsze oferty dostępne na rynku. Osiąganie w sposób pasywny kilkunastoprocentowych stóp zwrotu z pełnym zabezpieczeniem kapitału nie jest standardem na rynku. Dlatego proces weryfikacji i rekomendacji wybranych ofert jest kluczowy w naszej działalności. Proces ten sformalizowaliśmy i nazwaliśmy „DEAL Veri-5”. To nasza autorska metodologia weryfikacji ofert inwestycyjnych, która opiera się na analizie pięciu czynników: 

Zysk

Sprawdzamy potencjał zysku każdej transakcji opierając się na propozycji Oferenta oraz na aktualnej sytuacji rynkowej.

Ryzyko

Analizujemy kilkanaście czynników ryzyka uwzględniając  m.in. parametry finansowe, cechy fizyczne przedmiotu transakcji, rodzaj zabezpieczenia, sytuację rynkową i wiele innych.

Prawo

Sprawdzamy czy transakcja jest w pełni legalna oraz czy jej przeprowadzenie jest wykonalne i bezpieczne z prawnego punktu widzenia.

Konkurencyjność

Sprawdzamy atrakcyjność danej propozycji względem podobnych ofert dostępnych na rynku.

Ludzie

Oceniamy Oferentów oraz zespoły, w których pracują- bierzemy pod uwagę nie tylko doświadczenie i profesjonalizm działań, ale także umiejętności komunikacji oraz kulturę osobistą. Zależy nam na współpracy wyłącznie z osobami doświadczonymi oraz kompetentnymi, z którymi kontakt nie rokuje żadnych problemów na przyszłość.

Dzięki macierzowej konstrukcji i przejrzystej punktacji, nasza kancelaria w konkretny, sparametryzowany sposób ocenia wszystkie analizowane oferty, a następnie decyduje czy zakwalifikować dany DEAL do zaprezentowania Klientom. Bierzemy odpowiedzialność za jakość ofert i Oferentów- rekomendujemy tylko starannie wyselekcjonowane DEALe.